Even aandacht aub!

Wie het online inschrijvingsformulier invult, mag ervan uitgaan dat er binnen de 24u een bevestiging van de inschrijving wordt gestuurd. Indien dit niet zo is, gelieve dan contact te nemen via e-mail (info@dis-moi.be) of telefonisch op 0477/33 92 45.

Waarom?

Kinderen en taal : vroeg begonnen….

Enkele feiten :

 • Tussen het 2de en 6de levensjaar leert een kind elke dag 8 nieuwe woorden, gewoon spelenderwijs
 • Een 6-jarige kent 12.000 woorden

Vergelijk dit met de moeite die een 12-jarige moet doen om op 1 jaar 700 Latijnse woorden te leren.

Een kind is als het ware een talenspons. Het is belangrijk dat een kind al op jonge leeftijd begrijpt dat er meerdere talen bestaan, dat het die leert herkennen, de eerste woordjes onthouden en er een betekenis aan kan toekennen. Dit voordeel zal het nooit meer verleren.

Jacomine Nortier (taalkundige universiteit Utrecht) stelt het als volgt :

Het is vooral belangrijk dat kinderen vroeg leren spelen met taal : woordspelletjes doen, rijmen…”

Het dis-moi © concept is gebaseerd op de hedendaagse inzichten rond taalontwikkeling bij kinderen. Het werd zowel ontwikkeld vanuit taalkundig als vanuit pedagogisch oogpunt. Het aanleren van de taal moet door de kinderen als leuk worden ervaren (eerder speels dan schools). Er wordt dan ook volop geput uit kennis en ervaring die het moderne edutainment ons biedt.

Alle leerstof krijgt zowel een formele vorm van aandacht, maar wordt evengoed verpakt in spel, zang, dans, poppen- of mini-theater,…

De weerhouden thema’s sluiten aan bij de leefwereld van het kind. Daarbij staat herkenbaarheid voorop. Het is belangrijk dat de aangereikte leerstof herkend wordt (en dus ook kan toegepast worden) in het dagelijkse leven.

 • Wie zijn we?

  Elke Dis-moi © activiteit is het resultaat van teamwerk.

  Bij de concrete uitwerking wordt vertrokken vanuit 4 leeftijdsgroepen:

   

 • 5-6 jaar
 • 7-8 jaar
 • 9-10 jaar
 • 10-12 jaar

De exacte leeftijd van het kind is daarbij eerder indicatief. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke ontwikkeling en de eigen interesses van het kind.

Zo kan een kind van 6 jaar toch ingedeeld worden bij de leeftijdsgroep 7-9 jaar, of omgekeerd kan een kind van 7 nog perfect aansluiting vinden bij de 5-6 jarigen.

Per leeftijdsgroep wordt gezocht naar een passende pedagogische aanpak. Daarbij verliezen we nooit het element “fun” uit het oog. Dis-moi © vertrekt vanuit de idee dat een taal leren in de eerste plaats plezant moet zijn.

Toch worden er voor elke activiteit duidelijke doelstellingen bepaald : bvb wat moet een kind uit de groep 7-9 jaar na dag 1 op een taalkamp aan kennis (actief of passief) hebben verworven.

Zonder de doelstelling uit het oog te verliezen gaan de monitoren op de meest creatieve manier op zoek naar een aanpak die het kind kan boeien (sport, spel, collages, film, dans, zang,…)

In 2017 zullen alvast volgende monitoren hun schouders onder het Dis-moi © concept zetten :

                                                                                     

ISABELLE                                    OONA                                            KYANA                                ISAURA                             
Bachelor in Tourisme              Studente Bachelor                    Studente                            5de Middelbaar              
 + certifiée de DAEFLE            in Office Mgt –                           Bedrijfsvertaler/               Latijn-Wiskunde             
(Diplôme d’Aptitude à           Bedrijfsvertaler/tolk                 Tolk                                          
Enseigner Le Français            perfect tweetalig
Langue Etrangère                   NL-FR
franstalig

 

Nele                                                              vicky                           maxim frankish

NELE                                  CHARLOTTE               VICKY                     MAXIM

Master in de                                   Taalleerkracht                    Taalleerkracht             5de Middelbaar
Taal- en Letterkunde                 FR-ENG                                 FR-ENG                          Latijn-Wiskunde
FR-SP

 

18945206_1773168819376259_1965140710_n                         laurette simons                                    elien bertels                          sander

NELE                       LAURETTE                                    ELIEN                                     SANDER                            

Master of Arts in            5de Middelbaar                             Master in de Taal-              Student Master               
Meertalige                       Economie-Wetenschappen      en Letterkunde                  Taal- en Letterkunde      
Communicatie              perfect tweetalig                          FR-SP                                        FR- IT
NL- FR – SP                      FR-NL

 

Mathieu                          margot                                    mia                            

MATHIEU                       MARGOT                          MIA                                               HANNELORE

Professeur de                        Master in de Taal- en               Kleuterleidster                          5de Middelbaar
langue Française,                 Letterkunde                                Kindertherapeute                    Latijn-Grieks
Philosophie et                         FR – ENG
Métodologie
de travail
franstalig

 

 

Aanbod

Taalkamp

 • Een periode van 5 opeenvolgende dagen
 • Dagkamp : telkens van 9u tot 16u
 • In groep
 • ongeveer 10 kinderen per monitor
 • Opvang voor en na wordt voorzien

Bij deze activiteit wordt gewerkt met een echte kampsfeer voor ogen.

De kinderen worden in groepen ingedeeld en hebben per groep een eigen kampthema. De leden van de groep zijn herkenbaar aan hun das.

Elke dag wordt in een specifief thema behandeld in de vorm van kleine opdrachten, spel, lied, quiz,… Elk thema is inhoudelijk afgebakend en de concrete invulling is telkens anders zodat het altijd weer verrassend blijft.

De basisindeling van de dag biedt de kinderen de nodige houvast en structuur, de variatie binnen de thema’s maakt het ook telkens weer voldoende teasend.

De thema’s sluiten aan bij de leefwereld van de kinderen en zijn onmiddellijk toepasbaar.

Voorbeelden : op reis, de boerderij, kledingstukken, de lichaamsdelen, feest, boodschappen doen,…

Alle thema’s worden gebundeld in een werkmap, de kinderen kunnen er later altijd naar teruggrijpen.

Bij de 5-dagen-kampen wordt gewerkt naar een apotheose waarbij de kinderen op de laatste dag aan de hand van een mini-show mama en papa kunnen laten zien dat ze niet stil hebben gezeten .

En daarbij hoort natuurlijk ook de diploma-uitreiking!

Taalstage

 • Een reeks van minimum 5 tot maximum 12 lessen
 • 1 dag per week, een les duurt 1 of 2 uur
 • Er wordt gewerkt met een kleine groep (3-6 personen)

Elke les wordt opgebouwd rond een bepaald thema dat op diverse wijzen wordt aangereikt aan de kinderen.

Een nieuwe les start met een korte herhaling, zodat de vorderingen zichtbaar zijn voor de monitor.

Taalateljee

 • Halve-dag-activiteit
 • Voor het kind staat het gekozen thema voorop, onderweg krijgt het de Franse terminologie aangereikt
 • Groepen van ongeveer 6 personen
 • Voorbeelden :
  • Koken
  • Knutselen
  • Op stap in het bos
  • De kinderboerderij

Individuele (bij-)lessen

(al dan niet aan huis)

 • Enkel op aanvraag
 • Bij kinderen die nog geen Frans krijgen op school is het bedoeld om hen vertrouwd te maken met de Franse taal
 • Wie al Frans krijgt op school krijgt ondersteuning bij de leerstof ; dit kan in samenspraak gebeuren met de taalleerkracht

Programma 2017

TAALKAMPEN

 • Prijs :
  • €160 voor een 5-dagen kamp (€20 korting vanaf 2de kind binnen hetzelfde gezin): omvat alle les- en didactisch materiaal, verzekering, uitstappen, drinkwater, een gezond tussendoortje
  • Gratis opvang in de ochtend vanaf 8u en ’s avonds tot 17u30
  • Sommige mutualiteiten voorzien in tegemoetkoming
 • Uurregeling : 9u-16u
 • Medische fiche (zie inschrijvingen) in te vullen
 • 1 tussendoortje per dag voorzien
 • Middagmaal : eigen lunchpakket

3 tot 7 juli (domein Mariahove, Bellem)

10 tot 14 juli (in Taborschool Bellem)

21 tot 25 augustus (St-Medardus school, Ursel)

 

WEKELIJKSE TAALLESSEN

De volgende reeks is gepland op volgende data (telkens maandagavonden): 11/09, 18/09, 25/09, 09/10, 16/10, 23/10/2017

Telkens van 17u tot 18u (groep 1) en van 18u30 tot 19u30(groep 2)

Leeftijd: van 4 tot 12 jaar (op te splitsen in verschillende groepjes)

Locatie: Oude Gentweg 33, Aalter

Wie wil inschrijven voor deze reeks van zes lessen, gelieve een bericht te sturen via het contacformulier of via e-mail.

Telefonisch contact kan op 09/253 72 95 of 0477/33 92 45

Foto’s

Contact

vzw Dis-moi ©

Oude Gentweg 33, 9880 Aalter

tel: 09/253 72 95 ; mob. 0477/33 92 45

e-mail: info@dis-moi.be

Uw naam

Uw email

Uw bericht

Inschrijven

Familienaam

Voornaam

Geboortedatum

Adres

E-mail

GSM ouders

schrijft in voor kamp/stage/ateljee x + periode

Betaling
 Cash op eerste kampdag Via overschrijving op BE91 7512 0817 5376

Bij inschrijving voor kampen, gelieve ook de medische fiche te downloaden en ingevuld terug te sturen.

Download medische fiche